دوشنبه 29 شهريور 1389

 

ارکان مؤسسه
اعضای هیأت مدیره موسسه فرهتگی ورزشی جهادگران


1مجمع عمومی                               2- هیأت مدیره
 
                        
 3-
مدیرعامل
    
                   
 آقای احمد محمدی

عضو  هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای مرتضی حجتی

رئیس و عضو هیات مدیره
آقای احمد پیش بین

عضو هیات مدیره
 
  
           

 
امتیاز دهی
 
 

 
 
پنجشنبه 27 مهر 1396  

بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.