اخبار
تغییر سانس استخر مجموعه زیتون
به جهت رفاه حال مشتریان ارجمند ساعت سانسهای استخر مجموعه از این پس به صورت آزاد می باشد و زمان استفاده برای هر نفر از لحظه ورود به استخر دو ساعت و سی دقیقه (2:30 ) به ازای هر بلیط لحاظ می گردد. این بدان معنی است که اگر مشتری در ساعات میان سانسهای جدید مراجعه کند می تواند به میزان 2 ساعت و نیم از استخر مجموعه استفاده کند.
در این صورت این امکان ایجاد می گردد که هر یک از مشتریان با پرداخت وجه زمان اضافه شده درهنگام خروج ، که میزان وزمان آن برای مشتری توسط دستگاههای تعبیه شده در داخل استخر قابل رویت میباشد از امکانات استخر بهره برداری نماید.

مبلغ ورودی برای 2 ساعت و نیم برابر تعرفه قبلی می باشد و در صورت اضافه شدن وقت، به ازای هر 5 دقیقه مبلغ 10.000ریال برای همه گروههای مشتریان اعم از باشگاه پیام، زیبا موج، راهیان سلامت، طنین کارت و دارندگان رفاه کارت و ... محاسبه خواهد شد.

مشتریانی که به واسطه قرارداد های سازمانی و پرداخت تعرفه خاص از استخر استفاده می کنند وقت اضافی برای آنها به صورت تعرفه آزاد محاسبه می شود

سانس بانوان روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13:30 و 14:30 الی 21:30
روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 13:30

سانس صبحگاهی آقایان روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 5 الی 7:30
سانس بعدازظهر آقایان روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه پنجشنبه و جمعه از ساعت 15 الی 22:45
 
امتیاز دهی
 
 

 
 
پنجشنبه 27 مهر 1396  

بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.