معرفی موسسه
 
 
موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران از تاریخ15/4/1377پایهریزی شده واساسنامه آن در تاریخ10/6/1377و طی شماره ثبت 10413 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و تغییرات اساسنامه طی تشریفات قانونی به شماره 19995/33مورخ8/6/1380 اصلاح گردیده است. موضوع اصلی فعالیت مؤسسه بر اساس ماده 3 اساسنامه مطالعه ، طراحی و تأسیس و مدیریت مراکز و مجتمعهای فرهنگی ، برگزاری دورهها و همایش و جشنواره و مسابقات و هرگونه فعالیت فرهنگی ، آموزشی و پرورشی و تورهای زیارتی و سیاحتی و درمانی در داخل و خارج کشور میباشد .

موضوع فعالیت

1- مطالعه و طراحی، تأسیس و مدیریت مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، پرورشی، ورزشی، رفاهی، خدمات بهداشتی و درمانی اعم از مهد کودک، مدارس و مراکز آموزش عالی، آموزشگاه،هنرکده، باشگاه ورزشی، اماکن اقامتی و تفریحی و سالنهای نمایش و سایر موارد.

2- انجام فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و تولید و عرضه فعالیتهای صوتی و تصویری، رایانهای و اطلاعرسانی در راستای فعالیت موضوع بند فوقالذکر
3-ارائه خدمات مشاورهای و بهداشتی و درمانی و پرورشی و آموزشی
4-ارائه انواع خدمات اداری و تخصصی شامل تأمین نیروی انسانی ومدیریت واحدهای اداری و مالی،غذاخوری، آبدارخانهها،نظافت و نگهداری، تأسیسات و تأمین اثاثیه اداری و ...
5-برگزاری دورهها و همایشها، جشنوارهها،مسابقات و هر گونه فعالیت فرهنگی، آموزشی، پرورشی،ورزشی،علمی،هنری ، رفاهی،تورهای زیارتی و سیاحتی و درمانی در داخل و خارج از کشور در راستای وظایف مؤسسه
6-سرمایهگذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور
7-انجام کلیه عملیات بازرگانی در رابطه با موارد فوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
1807
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal